Fobi testleri ve teşhis

Fobiler için laboratuar testleri yok. Bunun yerine, tanı tam bir klinik röportaj ve tanı yönergelerine dayanmaktadır. Doktorunuz semptomlarınız hakkında sorular sorar ve tıbbi, psikiyatrik ve sosyal bir tarih alır.

Bir fobi teşhisi koymak için, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Zihinsel Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabında belirli ölçütleri karşılamanız gerekir. Bu kılavuz, durumları teşhis etmek için zihinsel sağlık sunucuları tarafından kullanılır ve sigorta şirketleri tarafından tedavi için tazminat ödemek için kullanılır.

Belirli fobiler için teşhis kriterleri arasında

Sosyal fobi için teşhis kriterleri şunları içerir:

Özgül fobiler

Sosyal fobi (sosyal kaygı bozukluğu)

Agorafobi teşhis kriterleri aşağıdaki durumlardan iki veya daha fazlasına ilişkin ciddi bir korku veya endişe içerir

Bu durum panik gibi semptomlar veya diğer sakat bırakıcı veya utanma belirtileri geliştirirseniz kaçamayacağınızdan veya yardım bulamayacağınızdan korktuğunuzdan endişe eder.

Agorafobi

Ayrıca, agorafobi için teşhis kriterleri arasında