Nov-onksol

Klinik çalışmalarda, dispne ve hipotansiyon ile tedavi, anjiyoödem ve yaygın ürtiker gerektiren anaflaksi ve şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkmıştır. Ölümcül reaksiyonlar premedikasyona rağmen hastalarda ortaya çıkmış ve tüm hastalara kortikosteroidler, difenhidramin ve H (2) antagonistleri ile önceden tedavi edilmelidir. Paklitaksel ile aşırı derecede aşırı duyarlılık reaksiyonları geçiren hastalar ilaca tekrar başvurmamalıdır. Başlangıçta nötrofil sayısı 1500 hücre / mm3’den düşük olan solid tümörlü hastalara paklitaksel tedavisi verilmemelidir (3) ve bazal nötrofil sayısı 1000 hücre / saatten düşükse AIDS’e bağlı Kaposi sarkomalı hastalara verilmemelidir. Mm (3). Periferik kan hücresi sayımlarını sık sık izleyin.

Nov-Onxol için kullanır

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Farmakolojik Sınıf: Mitotik İnhibitör

Paclitaxel, antineoplastikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. Sonuçta yok olan kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eder. Normal vücut hücrelerinin büyümesi de etkilenebileceğinden, istenmeyen diğer etkiler de ortaya çıkar. Bunlardan bazıları ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir. Diğer etkiler ciddi olmayabilir, ancak endişe yaratabilir. Bazı etkiler, ilaç kullanıldıktan aylar veya yıllar sonra ortaya çıkmayabilir.

Paklitaksel ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuz ve doktorunuz bu ilacın yapacağı iyilik ve bunun kullanımının riskleri hakkında konuşmalısınız.

Bu ilaç sadece doktorunuz tarafından derhal veya sizin gözetim altında uygulanır.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, paclitaxel aşağıdaki tıbbi durumları olan bazı hastalarda kullanılır

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Nov-Onxol Kullanmadan Önce

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın paklitaksel enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda paklitaksel enjeksiyonunun kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların, paklitaksel enjeksiyonu alan hastalarda dikkatli olmasını gerektirecek istenmeyen yan etkilere (örn., Kalp rahatsızlığı, kemik iliği sorunları ve sinir sorunları) sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, paklitaksel içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Nov-Onxol’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Kanseri tedavi etmek için kullanılan ilaçlar çok güçlüdür ve birçok istenmeyen etkiye sahip olabilirler. Bu ilacı almadan önce, siz ve doktorunuz bu ilacın yapacağı iyi şeylerin yanı sıra kullanma riskleri hakkında da konuşmalısınız ..

Bir doktor veya başka bir eğitimli sağlık profesyoneli size bu ilacı bir hastane veya kanser tedavi merkezinde verecektir. Bu ilaç damalarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Bu ilaç genellikle her 3 haftada bir verilir ve sisplatin veya doksorubisin gibi diğer kanser ilaçlarıyla birlikte kullanılır.

Paklitakselden allerjik reaksiyonları ve mide bulantısı veya kusmayı önlemeye yardımcı olacak başka ilaçlar da alabilirsiniz.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamile iken bu ilacı kullanmanız doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamilelikten kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Bu ilaç, anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Baş dönmesi, hırıltılı solunum, solunum sıkıntısı, göğüs veya boğaz sıkılığı, yüzünüzdeki veya elinizdeki şişme, ateş, titreme, kızarıklık, kaşıntı veya ürtiker, cilt kızarıklığı veya baş dönmesi veya baygınlık hissi varsa hemen doktorunuza veya hemşiresine söyleyin. Bu ilacı siz alırken.

Paklitaksel’in Doğru Kullanımı

Paklitaksel ile tedavi altına alınırken ve onlarla tedavinizi bıraktıktan sonra, doktorunuzun onayı olmadan aşılar (aşılar) yoktur. Paclitaxel vücudunuzun direncini düşürebilir ve aşı da işe yaramayabilir veya aşı önlemeye yönelik enfeksiyona maruz kalabilirsiniz. Buna ek olarak, canlı virüs aşıları alan evinizde yaşayan diğer kişilerin yanında olmamanız gerekir çünkü size virüsü geçirebilecek bir şans vardır. Canlı aşılara örnek olarak kızamık, kabakulak, grip (nazal grip aşısı), poliovirüs (oral form), rotavirüs ve kızamıkçık örnekleri verilebilir. Onların yanına yaklaşmayın ve onlarla aynı odada uzun süre kalmayın. Bununla ilgili sorularınız varsa doktorunuzla konuşun.

Paclitaxel geçici olarak kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır. Doğru kan pıhtılaşması için gerekli trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, özellikle kan sayımınız düşük olduğunda enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır

Bu ilaç periferik nöropatiye neden olabilir. Bu ilacı kullanırken yanma, uyuşma, karıncalanma veya kollarda, ellerde, bacaklarda veya ayaklarda ağrılı duyular yaşıyorsanız hemen doktorunuza danışın.

Kanser ilaçları çoğu insanda ishal, bulantı veya kusmaya, bazen de bunları önlemek için ilaç aldıktan sonra bile neden olabilir. İlacınızı aldıktan sonra hâlâ bulantı veya kusacaklarınız varsa, bu istenmeyen etkileri kontrol altına almanın diğer yollarını doktorunuza veya hemşirenize sorun.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Nov-Onxol Kullanırken Önlemler

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Nov-Onxol Yan Etkileri

Paklitaksel

Meme Kanseri, Metastatik tamoksifen, anastrozol, letrozol, Arimidex, Taxol, Xeloda

Meme Kanseri Metotreksat, Tamoksifen, Anastrozol, Letrozol, Arimidex, Taxol

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Avastin, metotreksat, Taxol, sisplatin, Opdivo, paklitaksel

Yumurtalık Kanseri Avastin, Taxol, karboplatin, sisplatin, siklofosfamid, doksorubisin