Oksazolidindion antikonvulsanlar

 
Oksazolidindion antikonvulsanlar, yokluk (petit mal) nöbetlerin tedavisinde kullanılır. Okzazolidindion antikonvulsanlarının tam etki mekanizması bilinmemektedir.

Oksazolidindion antikonvulsanlarla ilişkili tıbbi durumlar