Orto evra

Sigara kullanımı, hormonal kontraseptif kullanımdan ciddi kardiyovasküler yan etkiler riskini artırır. Bu risk yaşla birlikte ve sigaranın içilmesi ile birlikte artar ve 35 yaş üzerindeki kadınlarda belirgindir. 35 yaşın üstünde ve sigara içen kadınlar etinil östradiol / norelgestromini kullanmamalıdır. Etilen östradiol / norelgestromin yama kullanan 15-44 yaş arasındaki kadınlarda 30 ila 35 mcg etinil östradiol (EE) ve levonorgestrel veya norgestimat içeren oral kontraseptiflere kıyasla belirgin bir şekilde artmış venöz tromboembolizm riski bulundu. Yama yoluyla östrojen maruziyetinin artması, oral kontraseptiflere kıyasla venöz tromboembolizm de dahil olmak üzere yan etkilerin riskini artırabilir.

Ortho Evra için kullanır

Terapötik Sınıf: Monofazik Kontraseptif Kombinasyon

Farmakolojik Sınıf: Progestin

Bu yama, aynı miktarda östrojen içeren oral doğum kontrolüne kıyasla kana daha fazla östrojen sağlar.

Hiçbir kontraseptif yöntem% 100 etkili değildir. Ameliyatın steril olması veya seks yapmaması gibi doğum kontrol yöntemleri daha etkilidir. Doğum kontrol seçeneklerinizi doktorunuzla tartışın.

Norelgestromin / Etinil Estradiol, AIDS’i veya cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkları önlemez. Hepatit B’yi önlemeyecektir. Korunmasız cinsel temas sonrası gibi acil kontrasepsiyon olarak yardımcı olmaz.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Ortho Evra’yı Kullanmadan Önce

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda, yaşın norelgestromin / etinil östradiol transdermal ile olan ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte, gençlerin bu ilacın yararlılığını sınırlayacak çocuklara özel problemler beklenmemektedir. Bu ilaç, genç kadınlarda doğum kontrolü için kullanılabilir, ancak menstruasyon başlamadan önce kullanılmamalıdır.

Geriatrik popülasyonda yaşın norelgestromin / etinil östradiol transdermal ile olan ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Bu ilaç, yaşlı kadınlarda kullanım için endike değildir.

Araştırmalar, bu ilacın süt üretimini veya bileşimini değiştirebileceğini önermektedir. Bu ilacı alternatif olarak kullanmazsanız, bebeği yan etkileri ve yeterli sütü alması için izlemelisiniz.

Emzirmeyi emziren kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar, bebeğin zararlı etkileri olduğunu göstermiştir. Bu ilacın alternatifi reçete edilmeli veya bu ilacı kullanırken emzirmeyi bırakmalısınız.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, etinil östradiol ve norelgestromin içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Ortho Evra’ya özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Hormonal kontraseptifleri mümkün olduğunca güvenli ve güvenilir hale getirmek için, bunları nasıl ve ne zaman kullanacağınızı ve hangi etkilerin olacağını anlamalısınız.

Doldurduğunuz reçeteyle birlikte bir hasta bilgi broşürü verilecek ve hormonal kontraseptif kullanımı ile ilgili birçok ayrıntı sağlayacaktır. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin ve ek bilgi veya açıklama gerekiyorsa doktorunuza danışın.

Bu transdermal yama sistemi, 28 günlük (dört haftalık) döngü için kullanılacaktır. Her hafta 3 hafta (21 gün) yeni bir yama uygulanır ve haftanın dördüncü haftasında yama ücretsizdir.

Norelgestromin ve etinil estradiol transdermal kullanmaya başladığınızda, gebelik önlenmeden önce vücudunuzun ayarlanması en az 7 gün sürer. İlk kondomunuzun ilk 7 günü boyunca kondom, spermisit veya diyafram gibi ikinci bir kontrasepsiyon formunu kullanın.

Kullanmak için: Her bir yamayı kullanmaya hazır olana kadar paketin içinde tutun. Bir yama uygulamadan önce ve sonra ellerinizi sabun ve su ile yıkayın. Yama, karında veya midede, üst gövde, kolun üst dış kısmı veya kalçada temiz, kuru ve sağlam deri üzerine uygulayın. Yamanın yapışkan yüzeyine dokunmaktan kaçının. Deride losyon, toz, krem ​​veya makyaj bulunmadığından emin olun. Yamayı uygulayın ve sopanın olduğundan emin olmak için elinizin avucuyla 10 saniye boyunca bastırın. Yeni bir tane uyguladığınızda yamanın yerini değiştirin. Hasar görmüş, kırılmış veya kesilmiş ciltlere yama uygulamayın. Göğüslerinize yama uygulamayın. Yerinde olduğundan emin olmak için düzeltme ekini her gün kontrol edin.

Etinil östradiol ve norelgestrominin uygun kullanımı

Düzeltme eki kısmen veya tamamen düşerse, tekrar uygulayın veya yeni bir düzeltme eki uygulayın. Eğer 24 saatten daha az gevşek olsaydı, başka hiçbir doğum kontrol yöntemi gerekli değildir. Düzeltme ekibi 24 saatten fazla süredir soyulmuşsa, yeni bir yama uygulayın ve yeni bir döngüye başlayın. İkinci bir doğum kontrol şekli kullanılmalıdır.

Yama yapışkan değilse ya da malzeme veya kendine yapışmışsa, çıkarın ve yeni bir yama uygulayın. Yaması bantla tutmayın veya sarar.

Gebeliği önleyici bir ilaçtan yama kullanmaya geçiyorsanız, dönemin ilk gününde yamaya başlayın. 5 gün sonra döneminize başlamazsanız, gebelik testi için doktorunuzu görürsünüz. Düzeltme ekini, dönemin ilk gününden daha sonra başlatırsanız, ilk 7 gün için yama ile ikinci bir doğum kontrol yöntemi kullanın.

Hamileliğinizin birinci trimestrinde düşük yapmakta veya kürtaj yaparsanız hemen norelgestromin / etinil östradiol transdermal başlatabilirsiniz. İkinci bir doğum kontrol şekline ihtiyacınız yok. Düşük veya kürtajdan sonra bu ilacı 5 gün veya daha fazla başlıyorsanız, ilk 7 gün boyunca yama ile ikinci bir doğum kontrolü şekli kullanmanız gerekir. İlk üç aydan sonra düşük yapmak veya kürtaj yaparsanız, bu ilacı almadan önce 4 hafta beklemeniz gerekir.

Yamada kanama varsa, yamaları her zamanki gibi kullanmaya devam edin. Kanama 2-3 devir devam ederse, doktorunuzu arayın. Düzeltme ekinin kapatıldığı süre içinde vaktiniz yoksa, düzenli programınızda kalın ve doktorunuzu arayın.

Düzeltme ekibi rahatsızlık verici veya tahrişe neden oluyorsa, yeni bir yerde yeni bir yama değişikliği yapın. Yamanı düzenli programınızda tekrar değiştirin. Aynı anda birden fazla yama kullanmayın.

Bir yamayı çıkardığınızda, yamayı kendine yapışacak şekilde dikkatlice yarıya katlayın ve atın. Yama üzerinde hala bazı hormonlar olacak. Yamanın iç kısmına dokunmayın.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Ortho Evra Kullanırken Önlemler

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Doktorunuz menstrüel döneminizin ilk gününde (Gün 1 başlama çağrısı) veya pazar günleri (Pazar başlangıcı olarak adlandırılır) yamanınıza başlayabilir. Belirli bir günde başlayınca, bir düzeltme ekini değiştirmeyi unuttuğunuzda bile, bu çizelgeyi takip etmeniz önemlidir. Programınızı tek başınıza değiştirmeyin. Üzerine yerleştirilmiş program uygun değilse, programları değiştirme konusunda doktorunuza danışın.

Talimatlar için doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

Yamanınızı değiştirmeyi unutursanız, doktorunuzun talimatlarını veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler, bunun üstesinden gelmenin bazı yollarını içerir. Doktorunuz, ilacı kullanmayı bırakmanızı ve menstrüel periyodu görene kadar ayın geri kalanında diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmanızı isteyebilir. Sonra doktorunuz ilacınızı nasıl tekrar kullanmaya başlayacağınızı söyleyebilir.

Düzeltme ekini 1 hafta boyunca uygulamayı unutursanız, en kısa zamanda uygulayın ve yeni bir döngüye başlayın. Yeni döngünün ilk haftası için ikinci bir doğum kontrol şekli kullanın. Artık yeni bir yama başlama günü olacak.

Bir veya iki gün boyunca 2. veya 3. haftada yamanınızı değiştirmeyi unutursanız, hatırladığınızda en kısa sürede değiştirin. Hiçbir başka doğum kontrol yöntemi gerekli değildir. İki veya üç haftada yamanınızı iki günden fazla değiştirmeyi unuttuysanız, yeni bir düzeltme ekini değiştirin ve yeni bir döngüye başlayın. Yeni döngünün ilk haftası için ikinci bir doğum kontrol şekli kullanın. 3. haftanın sonunda yamanızı kaldırmayı unutursanız, en kısa zamanda kaldırın ve ardından normal başlangıç ​​gününüzde yeni bir yama başlatın. Arka arkaya 7 günden fazla bir sürede asla yamayı kapatmamalısın.

Yamaları, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta kapalı bir kapta oda sıcaklığında saklayın.

Ortho Evra Yan Etkileri

Ortho Evra (etinil östradiol / norelgestromin)

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Kullanılmış bir yamayı çıkardıktan sonra yamayı yapışkan tarafları birlikte yarıya katlayın. Çocuklara dayanıklı bir kutuya veya kapalı torbaya yerleştirin. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde attığınızdan emin olun.

Doktorunuzun, bu ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından ve istenmeyen etkilere neden olmadığından emin olmak için düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. Bu ziyaretler genellikle her 6 ila 12 ayda bir olacak, ancak bazı doktorlar daha sıklıkla talep ediyor. Doktorunuz bu ilacı kullanırken kan basıncınızı kontrol etmek isteyebilir.

Hamileliği önlemek için bu ilacı kullanıyor olsanız bile, hamile iken bu ilacı kullanmanın doğmamış bebeğe zarar verebileceğini bilmelisiniz. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin. Doktorunuzun, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce 4 hafta içinde bebeğiniz olup olmadığını bilmesini sağlayın.

Bu tıbbı doktorunuza veya dişhekiminize, bu ilacı her türlü ameliyattan (diş hekimliği cerrahisi dahil) veya acil tedavi öncesi kullandığınızı söyleyin. Doktorunuz size bu ilacı kullanmaya devam edip etmemeye karar verecektir.

Norelgestromin ve etinil östradiol transdermal, 198 kilodan fazla ağırlığınız varsa sizin için de uygun olmayabilir. Sizin için en iyi doğum kontrol türünü doktorunuzla konuşun.

Kullanımın ilk 3 ayında düzenli menstrüasyon süreleri arasında çeşitli miktarlarda vajinal kanamalar olabilir. Buna bazen hafif olduğunda lekelenme denir veya ağır olduğunda daha hızlı kanama denir. Bu gerçekleşirse

Adet dönemini kaçıracaksanız doktorunuza danışın ve böylece nedeni belirleyebilirsiniz. Düzeltme çizgisini tam olarak planlandığı gibi kullanmadıysanız veya ilaçlarınız ihtiyaçlarınız için doğru güç veya tür değilse eksik dönemler meydana gelebilir. Hamilelik testine ihtiyacınız olabilir.

Hamile kalmış olabileceğinizi düşünürseniz, bu ilacı derhal kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Sigarayı içiyorsanız veya 35 yaşın üzerindeyseniz bu ilacı kullanmayın. Doğum kontrol haplarını kullanırken sigara içerseniz, kan pıhtısı, kalp krizi veya inme riskini artırırsınız. Şeker hastalığınız varsa, yüksek tansiyonunuz varsa, yüksek kolestrolünüz varsa veya fazla kiloluysanız, 35 yaşın üzerindeyseniz riskiniz daha da yüksektir. Sigarayı bırakmanın yolları hakkında doktorunuzla konuşun. Şeker hastalığınızı kontrol altında tutun. Kilonuzu ve kan kolesterol seviyenizi kontrol etmek için diyet ve egzersiz hakkında doktorunuza danışın.

Tipik bir doğum kontrol hapı kullanmaktan çok bu ilacı kullanırsanız daha fazla östrojene maruz kalacaksınız. Artan östrojen maruziyeti yan etkiler riskini artırabilir. Bu risk hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilacı kullanmak, kan pıhtılaşması sorunlarınız riskini artırabilir. Göğüs, kasık veya bacaklarda, özellikle buzağılarda, solunum zorluğu, ani, şiddetli bir baş ağrısı, bulaık konuşma, ani, açıklanamayan nefes darlığı ani açıklanamayan nefes darlığı varsa ağrılarınız varsa hemen doktorunuza danışın , Ani bir koordinasyon kaybı veya bu tıbbı kullanırken görme değişiklikleri.

Kontak lens kullanıyorsanız veya bulanık görme, okumakta güçlük çekiyorsanız ya da tedavi sırasında veya sonrasında görüş değişikliği meydana gelirse derhal doktorunuza danışın. Doktorunuz gözlerinizi bir göz doktoru tarafından kontrol edilmenizi isteyebilir.

Bu ilacı kullanmak meme kanseri veya serviks kanseri riskinizi artırabilir. Bu risk hakkında doktorunuzla konuşun. Deneyiminiz anormal vajinal kanamalarınız varsa derhal doktorunuza danışın.

Midenizde, karanlık idrar veya soluk taburelerde veya sarı gözlerde veya deride ağrı veya hassasiyet varsa derhal doktorunuza danışın. Bunlar ciddi bir karaciğer problemi semptomları olabilir.

Bu ilacı kullanmak safra kesesi hastalığınız riskini artırabilir. Bu risk hakkında doktorunuzla konuşun.

Eski bir reçeteyi tekrar doldurmadan önce, özellikle de hamilelik sonrasında doktorunuzla görüşün. Başka bir fizik muayene gerekecek ve doktorunuz reçetenizi değiştirebilir.

Küçük çocuklar etrafında dikkatle kullanın. Gebelikten koruma yaması bir çocuğun yutması halinde boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Size davranan herhangi bir doktorun bu ilacı kullandığınızı bildiğinden emin olun. Bu ilaç, bazı tıbbi testlerin sonuçlarını etkileyebilir. Ayrıca, bu ilacı büyük ameliyatlardan en az 4 hafta önce ve 2 hafta sonra kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Bu ilaç cildinizi güneş ışığına karşı daha hassas hale getirebilir. Açık havada güneş kremi kullanın. Güneş lambaları ve bronzlaştırıcı yataklardan kaçının.

Bu ilacı kullanırken greyfurt yemeyin veya greyfurt suyu içmeyin. Greyfurt ve greyfurt suyu, vücuda absorbe olan bu ilacın miktarını değiştirebilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçlar ve bitkisel ilaçlar (örneğin St. John’s wort) veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi X Gebelikte kullanılmaz

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Doğum Kontrol Mirena, Depro-Provera, medroksiprogesteron, Provera, Nexplanon, NuvaRing, Yaz, noretindron, levonorgestrel, Yasmin, Ortho Tri-Cyclen, Sprintec, Aviane, Lo Loestrin Fe, Ortho Tri-Cyclen Lo, Mikrogestin Fe 1/20, Lutera , Skyla, Implanon, TriNessa, Alesse, Tri-Sprintek, Minastrin 24 Fe, Apri, Gildess Fe 1/20