Özel

İmmün globulin intravenöz (İGIV) ürünlerinde böbrek fonksiyon bozukluğu, akut böbrek yetmezliği, ozmotik nefropi ve ölüm ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Akut böbrek yetmezliğine yatkın hastalarda dikkatli olun ve mevcut en düşük konsantrasyonda ve bu hastalarda uygulanabilir asgari infüzyon hızında uygulayın. Daha yüksek böbrek yetmezliği oranları, sakaroz içeren IGIV ürünleriyle ilişkilendirildi. Glukoz içermeyen ürünler arasında, Bivigam ™, Flebogamma®% 5 DIF, Flebogamma®% 10 DIF, Gammaplex®, Gammagard Liquid®, Gammagard S / D, Gammaked ™, Gamunex® (R ) -C ,, Octagam®% 10 ve Privigen®. Tromboz, bilinen risk faktörleri ile birlikte veya olmadan meydana gelebilir. Tromboz riski ileri yaş, uzamış immobilizasyon, hiper pıhtılaşma koşulları, venöz veya arteryal tromboz öyküsü, östrojen kullanımı, kalıcı santral vasküler kateterler, hiperviskozite ve kardiyovasküler risk faktörleri ile artmaktadır. Tromboz riski taşıyan hastalar için, mümkün olan en düşük doz ve infüzyon hızında IVIG’yi uygulayın. Uygulamadan önce hastalarda yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Tromboz belirtileri ve belirtileri için izleyin ve hiperviskozite riski taşıyan hastalarda kan viskozitesini değerlendirin.

Privigen için kullanır

Terapötik Sınıf: Bağışık Serum

Bu ilaç sadece doktorunuz tarafından veya doktorunuzun gözetiminde verilecektir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, aşağıdaki tıbbi durumları olan bazı hastalarda immün globulin kullanılmaktadır.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda bağışık globulin enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak pediatrik spesifik problemler göstermedi. Bazı ürünler yalnızca 2 veya 3 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılır ve diğer ürünler çocuklarda kullanılmak üzere onaylanmamıştır. Bağışık globulin enjeksiyonu primer humoral bağışıklık yetmezliği (PI), idiopatik trombositopenik purpura (ITP) ve çocuklarda kronik immün trombositopenik purpura tedavisinde kullanılır. Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CIDP) veya multifokal motor nöropati (MMN) için güvenlik ve etkililik belirlenmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda bağışık globulin enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda yaşa bağlı kan pıhtılaşma sorunları, böbrek hastalığı veya kalp hastalığı olma olasılığı daha yüksektir ve bu durum immün globulin enjeksiyonu alan hastalar için dikkatli olmaktadır.

Privigen’i Kullanmadan Önce

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, bağışık globulin içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Privigen’e özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bir doktor veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı size bu ilacı verecektir. Bu ilaç, kaslarınızdan birine atış olarak ya da cildinizin altındaki bir atış olarak damarlarınıza yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Bu ilaç bir hasta bilgi girişi ile birlikte gelir. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Bağışık globulin enjeksiyonu ile tedavi edilirken, doktorunuzun onayı olmadan herhangi bir bağışıklama (aşı) bulunmaz. Bağışıklık globülini aldıktan sonra 3 ay boyunca canlı virüs aşıları verilmemelidir.

Gammagard Sıvı, Gammaked ™, Gamunex®-C ve Hizentra® ürünleri evde hastanede veya klinikte bulunmaya ihtiyaç duymayan hastalara verilebilir. Cilt altında her hafta bir kez infüzyon olarak verilir. Hizentra® ürünü ayrıca her 2 haftada bir kez verilebilir. Bu ilacınızı evde kullanıyorsanız, doktorunuz size ilacın nasıl hazırlanacağını ve infüzyonunu öğretecektir. İlacın verilebileceği vücut alanları gösterilecektir. Her infüzyon için farklı bir vücut alanı kullanın. Siteleri döndürdüğünüzden emin olmak için nereye verdiğinizin yolunu tutun. Bu cilt problemlerini önlemeye yardımcı olacaktır.

Doktorunuz size söylemediği sürece immün globülinin markasını veya türünü değiştirmeyin. İlaç markasını değiştirmeniz gerekiyorsa, kendinize enjeksiyon yapmadan önce doktorunuzla konuşun. Yeni markayı kullanma talimatlarını anladığınızdan emin olun.

Kullanmadan önce Gammagard Sıvısı, Gammaked ™, Gamunex®-C veya Octagam® markasının oda sıcaklığına ulaşmasına izin verin.

Gammagard Sıvı, Gammaked ™, Gamunex®-C veya Hizentra® kullanmak için

Bu ilacın sabit bir programda verilmesi gerekir. Bir dozu kaçırırsanız veya ilacınızı kullanmayı unuttuysanız, talimatlar için doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Hizentra® ürününü oda sıcaklığında, 30 ay kadar ısı ve nemden uzakta saklayın. Donmaya devam edin. Ürünü doğrudan ışığa karşı koruyun. İlacınızı kullanmaya hazır olana kadar orijinal ambalajında ​​saklayın.

Gamunex®-C ürününü orijinal kabına ve buzdolabında saklayın ancak donmaz.

Bağışık globulin’in doğru kullanılması

Gammagard Liquid veya Gammaked ™ ürününü buzdolabında veya oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Son kullanma tarihleri ​​için kutuların veya şişelerin etiketini kontrol edin. Orijinal kapta saklayın. Donma. Bu ürünün depolanmasıyla ilgili sorularınız varsa eczacınıza danışın.

Bu ilacın neden olabileceği herhangi bir sorun için doktorunuzun düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan ve idrar testleri gerekebilir.

İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP) olan hastalar deride enjekte edilen (deri altı) Gammaked ™ veya Gamunex®-C ile tedavi edilmemelidir. Bunu yapmak hematom (derinin altında kan birikimi) riskini artırabilir.

Bu ilaç, özellikle ilk kez alıyorsanız veya 8 haftadan uzun süredir almıyorsanız ateş, titreme, kızarıklık, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuz veya hemşiresinizle görüşün.

Bu ilaç bağışlanan insan kanından yapılır. Bazı insan kan ürünleri, risk almasına rağmen, onları alanlara belirli virüsler gönderdi. İnsan donörleri ve bağışlanan kanların her ikisi de, iletim riskini düşük tutmak için virüslere karşı test edilir. Endişeleriniz varsa, bu risk hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç, hayatı tehdit eden anafilaksi de dahil ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir ve hemen tıbbi müdahale gerektirir. Bu ilacı aldıktan sonra döküntü, kaşıntı, ürtiker, göğüs ağrısı, baş dönmesi ya da başın çarpması, nefes darlığı, yutma sorunu ya da elleriniz, yüzünüz ya da ağzınızın şişmesi durumunda derhal doktorunuza bildirin. IgA (immünoglobülin) eksikliği ve IgA’ya karşı antikorlar ve insan immünoglobülin ürünlerine aşırı duyarlılık öyküsü olanlar da dahil olmak üzere bazı insanlar bu ilacı kullanmamalıdır.

Boynuz sert, uyuşukluk, ateş, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı veya kusma, ağrılı göz hareketleri veya ışığa karşı göze duyarlılığınız varsa hemen doktorunuza danışın. Bunlar, aseptik menenjit sendromu (AMS) adı verilen ciddi bir belirtinin belirtileri olabilir.

Bu ilaç kanama (hemoliz) veya hemolitik anemi neden olabilir. İlacınızı aldıktan sonra mide veya sırt ağrısı, koyu renkli idrar, azalmış idrara çıkma, nefes darlığı, artmış kalp hızı, yorgunluk veya sarı gözler veya cilt varsa hemen doktorunuza bildirin.

Privigen Kullanılırken Önlemler

Göğüs ağrısı, zor, hızlı veya gürültülü nefes alma, bazen hırıltılı solunum, mavi dudaklar ve tırnaklar, ateş, soluk cilt, terleme artışı, bazen pembe köpüklü bir balgam oluşturan öksürük, nefes darlığı gibi yanıklara neden olmazsanız hemen doktorunuza danışın , Ya da bu ilacı aldıktan sonra bacaklar ve ayak bileği şişmesi. Bunlar ciddi bir akciğer problemi semptomları olabilir.

Bu ilaç kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Bu, kan pıhtılaşma sorunları, kalp hastalığı veya ateroskleroz (arterlerin sertleşmesi) öyküsü varsa ya da obezseniz östrojen içeren ilaçları almanız ya da uzun süre yatakta kalmanız durumunda daha olasıdır Ameliyat veya hastalık. Aniden göğüs ağrısı, nefes darlığı, şiddetli bir baş ağrısı, bacak ağrısı veya görme, konuşma veya yürüme sorunları yaşarsanız doktorunuza danışın.

Bu ilacı aldıktan sonra kırmızı veya koyu kahverengi idrar, alt sırt veya yan ağrılar, ani bir kilo alımı, şişmiş yüz, kollar veya bacaklar, azalmış idrar çıkışı veya idrara çıkma ile ilgili herhangi bir sorun yaşamaya başlarsanız hemen doktorunuza danışın. . Bunlar ciddi bir böbrek problemi semptomları olabilir.

Sizi tedavi eden herhangi bir doktor veya diş hekiminin bu ilacı kullandığınızı bildiğinden emin olun. Bu ilaç, bazı tıbbi testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Privigen Yan Etkiler

Privigen (immün globulin intravenöz)

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Otoimmün Nötropen immün globulin intravenöz, Octagam, Flebogamma, Gammaplex, Gammar-P I.V., Gammagard S / D

Kronik Lenfositik Lösemi Rituxan, rituximab, siklofosfamid, Sitoksan, Imbruvica, İbrutinib

Primer İmmün Yetmezlik Sendromu Gammagard, bağışık globulin intravenöz, Gamunex, Hizentra, Hyqvia, Octagam

Evan Sendromu deksametazon, Decadron, bağışık globulin intravenöz, Gamuneks, Dexasone