Paratiroid hormonu ve analogları

 
Paratiroid hormonu ve analogları (paratiroid hormonun sentetik bir biçimi) vücuttaki fosfat ve kalsiyum dağılımını kontrol eder. Yüksek paratiroid hormonu seviyeleri kemiklerden kana kalsiyum transferini tetikler. Bağırsak tarafından kalsiyumun emilimini arttırır ve renal tübüller tarafından kalsiyumun tekrar emilimini arttırır. Düşük bir paratiroid hormonu seviyesi kandaki kalsiyum seviyelerini düşürür.

Sabit yüksek paratiroid hormonu seviyeleri, kemik rezorpsiyonuna neden olur, ancak ekzojen rekombinant paratiroid hormonunun sporadik uygulaması kemik oluşumunu uyarır.

Klinik olarak kullanılan paratiroid hormon analogları, düşük kemik yoğunluğuna sahip hastalarda kemik kitlesi oluşturmak için kullanılır. Kırıklara veya kırıklara yakalanma riski yüksek erkeklerde ve postmenopozal kadınlarda osteoporozu tedavi etmek veya önlemek için kullanılırlar.

Paratiroid hormonu ve analogları ile ilişkili tıbbi durumlar