Plegridy kalem: kullanımlar, dozaj ve yan etkiler

Hükümet Plegridy’yi Onaylıyor

Genel Adı: peginterferon beta-la; Onaylanma Tarihi: 15 Ağustos 2014; Şirket: Biogen Idec

Tedavi: Multipl Skleroz

Pegilasyon işlemi, interferon molekülünün boyutunu arttırır, vücuttaki dolaşım süresini uzatır ve yarılanma ömrünü uzatır, bu nedenle diğer interferon formlarına göre daha az sıklıkta dozlama programı gerektirir. Plegridy, kullanıma hazır bir otoenjektör veya önceden doldurulmuş bir şırınga olan Plegridy Pen ile iki haftada bir kez subkutan olarak verilir.

Plegridy Medication Rehberi

En sık görülen advers reaksiyonlar enjeksiyon bölgesi reaksiyonu, grip benzeri hastalık, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, enjeksiyon bölgesi ağrı, zayıflık, enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve eklem ağrısıdır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce ve ilavesi her aldığınızda bu İlaç Rehberini okuyun. Yeni bilgiler olabilir. Bu bilgi, doktorunuzla tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında konuşmanın yerini almaz.

Plegridy aşağıdakileri içeren ciddi yan etkilere neden olabilir:

Yukarıda belirtilen belirtilerden herhangi birine sahipseniz, sağlık uzmanınızı hemen arayın.

Plegridy hakkında önemli bilgiler

Bu ilacı almazsan

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza,

Plegridy hakkında önemli bilgilere bakın

Plegridy, aşağıdakileri de içeren ek ciddi yan etkilere neden olabilir:

En sık görülen yan etkiler şunlardır:

Yan etkileri hakkında doktorunuza danışın. Yan etkileri devlette hükümete bildirebilirsiniz-1088.

İlaçlar bazen bu İlaç Rehberinde listelenenler dışındaki amaçlar için reçete edilir. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışın. Sağlık uzmanları için yazılmış bilgiler için sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışabilirsiniz. Bu ilacı reçetesiz olduğu bir durum için kullanmayın. Sahip olduğunuz belirtilere sahip olsalar bile, diğer insanlara vermeyin. Onlara zarar verebilir.

Aktif bileşen: peginterferon beta-la

Aktif olmayan maddeler

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim Hükümette uyuşturucu tarihi

Multipl Skleroz Copaxone, Tecfidera, Avonex, Aubagio, Gilenya, Ampyra, Tysabri, Betaseron, Rebif, interferon beta-la, dimetil fumarat, mitoksantron, Glatopa, glatiramer, natalizumab, fingolimod, teriflunomid, dalfampridin, Extavia, Novantrone, Rebif Rebidose, Avonex Pen, prednizone

Plegridy nedir?

Plegridy’yi kim kullanmalı?

Plegridy’yi nasıl kullanmalıyım?

Plegridy yan etkileri

Genel bilgi

İçerikleri nedir?

Plegridy (peginterferon beta-la)