Popliteal arter anevrizması tanısı

Kan damarı koşullarında (damar uzmanları) eğitilmiş doktorlar, görüntüleme konusunda eğitimli doktorlar (radyologlar) ve diğerleri durumunuzu teşhis eder.

Doktorlar genellikle rutin fizik muayene sırasında popliteal arter anevrizmalarını bulur veya bunları ultrason veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme testleri sırasında tanımlarlar. Popliteal arter anevrizmaları genellikle semptomsuzdur.

Doktorlar, durumunuzu teşhis etmek için aşağıdakileri de içeren çeşitli testler isteyebilir:

Dubleks ultrason. Dubleks Ultrasonografi, anevrizmanın boyutu, popliteal arterde oluşmuş potansiyel kan pıhtıları ve popliteal arter kan akımı hakkında ayrıntılı bilgi veren özel bir ultrasonografidir. Doktorlar çoğunlukla popliteal arter anevrizması olan kişileri teşhis etmek için ultrason ve dupleks ultrason kullanır ve gerektiğinde diğer testleri verir.

Doktorlar aynı zamanda, eğer popliteal arter anevrizması saptanmışsa, vücudunuzun diğer bölgelerindeki anevrizmaları kontrol etmek için dupleks ultrason da yapabilirler.